child-development2021.com
 

הגשת תקצירים

מועד אחרון להגשה: 3 בספטמבר, 2020

לחצ/י כאן להגשת תקציר

אנו מתכבדים להזמין אתכם לקחת חלק פעיל בכנס ולהציג בו עבודות ומחקרים עדכניים. החיבור שלכם לכנס יעצים את העשייה המבורכת שלכם, ויעניק ידע לקולגות ולשאר חברי העמותה. ברוח מטרת העמותה, נשמח לקבל הצעות עם דגש על עבודה רב מקצועית, חיבורים וגשרים מקצועיים בתחומים המגוונים של העשייה בתחום התפתחות הילד.

תאריכים חשובים

3 בספטמבר 2020: מועד אחרון להגשת תקצירים

5 באוקטובר 2020: מסירת הודעות למגישים באם התקציר התקבל ולאיזו קטגוריה הצגה.

19 באוקטובר 2020: מועד אחרון לרישום מציגים. יש לשים לב כי שיבוץ התקצירים בתכנית המדעית הסופית מותנה בתשלום דמי רישום של המחברים המציגים.

קטגוריות הצגה

הנכם מוזמנים להגיש תקצירים לקטגוריות ההצגה הבאות. יש לציין מהי קטגוריית ההצגה המועדפת בטופס המקוון.

1. הרצאה

2. סדנא

3. פוסטר

נושאים להגשת תקצירים

הועדה תשמח לקבל תקצירים בנושאים דוגמת אלה המפורטים מטה. 

להשלים רשימת נושאים מחיים ונאוה

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

הנחיות כלליות

  • על התקצירים להיכתב בהתאם להוראות המופיעות באתר. 

  • התקצירים ייבחנו על בסיס איכותם המדעית.​ 

  • נבקש לציין כי מספר ההקצאות להרצאות מוגבל וייתכן כי חלק מן המציגים יתבקשו לשנות את מצגותיהם לפוסטר.

  • שיבוץ התקצירים בתכנית המדעית הסופית מותנה בתשלום דמי רישום של המחברים המציגים.

הוראות לכתיבה והגשת תקצירים

  1. יש להגיש תקצירים באופן מקוון בלבד ע"י לחיצה על הקישור מעלה. תקצירים אשר ישלחו בפקס, דואר או בדואר אלקטרוני לא יבדקו. 

  2. בעת הגשת התקציר יש להשתמש בכתובת דוא"ל פעילה של המגיש/ה. זוהי הכתובת אליה יישלחו עידכונים לגבי סטטוס התקציר ועוד.

  3. שפת התקצירים הנה עברית.

  4. תקצירים יכולים להכיל עד 250 מילים (גוף התקציר, לא כולל כותרת ופרטי כותבים). כותרת התקציר מוגבלת ל- 25 מילים. 

  5. יש לכלול את שמות המחברים ופרטיהם בתקציר.

 

סטטוס תקציר ועריכה

יש לשמור את שם המשתמש והסיסמה על מנת להיכנס שנית למערכת.

לאחר הגשת התקציר ניתן לערוך את התקציר/שמות הכותבים ופרטיהם על ידי התחברות למערכת.

העריכה תהיה זמינה עד למועד האחרון להגשת תקצירים.

באפשרותך לבדוק את מצב הגשת התקציר ע"י התחברות למערכת. לחיצה על לשונית התקציר תאפשר מעקב אחר תהליך הבדיקה.

כאשר התקציר ייבחן תשלח הודעה לדוא"ל אודות החלטת הוועדה המדעית.