child-development2021.com
 

הכירו את הועדה המארגנת

חיים בסן - יו"ר הכנס

מנהל מכון התפתחות הילד ומערך נוירולוגיה ילדים, המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא), באר יעקב

נאוה גלקופ

יו"ר העמותה להתפתחות הילד ושיקומו; מרכזת צוות מקצועות הבריאות, ביה"ס קרן אור, ירושלים

יעל וינברג פרנקל

פסיכולוגית התפתחותית, פסיכולוגית אחראית, המכון להתפתחות הילד, המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא), באר יעקב

אילה עמיר

אחות אחראית במכון להתפתחות הילד 

המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא), באר יעקב

חנוך קאסוטו

נוירולוג ילדים ורופא התפתחותי, קופת חולים לאומית; שלוה; מרכז צמיחה – ווריאטי, ירושלים

עידן שירזי

עובד סוציאלי, בית החולים אדמונד ולילי ספרא לילדים, המרכז הרפואי על שם חיים שיבא, תל השומר

יפה אלבאום שיף

דיאטנית קלינית, אחראית תזונת ילדים, סגנית מנהלת המחלקה לתזונה ודיאטה, איכילוב - המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי

סיון הירשמן

מנהלת שרות ריפוי בעיסוק, המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא),

באר יעקב

דורית יצחקי

מנהלת המחלקה לתזונה בגיל השלישי, האגף לתזונה, משרד הבריאות

קרן פוליטי

נוירולוגית ילדים, מנהלת השירות הנוירולוגי, בית חולים אלי"ן (ע"ר) מרכז לשיקום ילדים ונוער, ירושלים

לידיה שורץ

מדריכה ארצית לפיזיותרפיה, אגף לחינוך מיוחד, משרד החינוך

לידיה גביס

מנהלת המכון להתפתחות הילד ע"ש ויינברג ומרכז קש"ת, בית החולים אדמונד ולילי ספרא לילדים, המרכז הרפואי על שם חיים שיבא, תל השומר

ענבר הרטמן

נוירולוגית ילדים, מנהלת השירות להגנת הילד, המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא), באר יעקב

ענת להב

פיזיותרפיה, בית איזי שפירא רעננה; מעון שיקומי עלי שפר, כפר יונה;
מזכירת העמותה להתפתחות

הילד ושיקומו

מיכל פרנקל

אורתופדית ילדים, בית חולים אלי"ן (ע"ר), מרכז שיקום לילדים ונוער, ירושלים; המרכז הרפואי שמיר

(אסף הרופא), באר יעקב

סיגל שטרסר

מומחית תחום תת"ח במשרד החינוך; קלינאית תקשורת, גן מש"י, ירושלים