child-development2021.com
 

קול קורא לתקצירים

אנו מתכבדים להזמין אתכם אנשי מקצועות הבריאות, אנשי חינוך, מקצועות הרפואה וחוקרים, להמשיך ולקחת חלק פעיל בכנס היחיד המחבר בין כל העוסקים בתחום התפתחות הילד בישראל.

מחכים לתקצירים שלכם להצגת עבודות ומחקרים עדכניים, לשיתוף תוכניות התערבות ייחודיות, ולחלוק מנסיונכם המקצועי עם קולגות מכל רחבי הארץ.

הנושאים בכנס זה, כמיטב המסורת ישתרעו על מגוון הקשת של המחקר המתקדם והעשייה בשנים האחרונות: מהתפתחות המוח והדמייתו כבסיס להבנת לקויות התפתחותיות, דרך שיטות איבחון, חיזויי מוקדם והיקף תחלואה בהפרעות ותסמונות התפתחותיות, ועד יישום שיטות טיפול וניהול בהתפתחות הילד, תוך מתן דגש לחיבור שבין הדיסיפלינות השונות.

ניתן לשלוח תקצירים להצגה בכנס, כהרצאה, כפוסטר או כסדנא.

נושאים אשר יוצגו בכנס:

 • מחקר בשיתוק מוחין והפרעות תנועה/מוגבלות שכלית התפתחותית/קשב ולמידה/אפילפסיה/התנהגות /ואוטיזם.

 • העובר, הילוד הבשל והפג.  

 • הדמיית המוח בלקויות התפתחותיות.

 • אכילה, תזונה ושינה בהתפתחות הילד.

 • הערכות תפקוד ומטרות טיפול, מודל הICF.

 • תפיסת האדם עם המוגבלות, שילוב ונגישות.  

 • הגישה הפליאטיבית.  

 • טיפול ותמיכה במשפחות\סיכון לאלימות.  

 • חינוך מיוחד.    

 • מעבר (Transition) ורצף מהתפתחות הילד לבגרות עם מוגבלות.

 • חדשנות מיחשוב וטכנולוגיה.  

 • מודלים ניהוליים לעבודה ויישום טלמדיסין.

 • הטיפול במטפל ותמיכה בצוות.  

 • למידה והדרכה בהתפתחות הילד.  

מועד אחרון למשלוח תקצירים: 30 בספטמבר, 2020 (לא יתקבלו תקצירים אשר יוגשו לאחר מועד זה)

boat2.png
 • הודעה על קבלת התקצירים תישלח למחברים לא יאוחר מ -20 באוקטובר,2020.

 • הולכים "על ירוק" - כל התקצירים אשר יתקבלו יופיעו באתר הכנס.

לתשומת לב המציגים בכנס: בין אם זו הרצאה, פוסטר או סדנא, הרישום לכנס הינו בעלות דמי השתתפות מלאים.

עוד בכנס שלנו:

 

 • הרצאות של מרצים מוזמנים

 • רב שיח עם מובילי דעה. הזדמנות למפגש משפיע עם מתווי מדיניות

 • פרסים להרצאות ולפוסטרים מצטיינים

 • פרס מפעל חיים - פרטים בהמשך
   

בברכה,

 

פרופ' חיים בסן, יו"ר הכנס

גב' נאוה גלקופ, יו"ר העמותה הישראלית להתפתחות הילד ושיקומו

וחברי הועדה המארגנת