child-development2021.com

תערוכה וחסויות

אנו מזמינים תומכים, נציגי חברות ואירגונים מקצועיים להשתתף ולתרום להצלחת אירוע חשוב זה. במסגרת הכנס תתקיים תערוכה מקצועית אשר תתן לחברות וארגונים הזדמנות מיוחדת לחשיפה.

הכנס ה-23 של העמותה הישראלית להתפתחות הילד ושיקומו

© טרגט כנסים בע"מ 2020. כל הזכויות שמורות

Privacy Policy | Terms & Conditions