child-development2021.com
 

קול קורא לתקצירים

הגשת התקצירים הסתיימה!

 

חברים יקרים,

למרות המצב ההפכפך ולמרות כל הקשיים של משבר הקורונה, אנחנו בועד הכנס לא מוותרים ומקיימים את כנס העמותה במועד המתוכנן, לראשונה בתולדות העמותה - ככנס מקוון או ככנס היברידי (ע"פ מגבלות התקהלות).

הכנס המקוון יהיה מרתק, מעניין ורב גוני עם מרצים מהארץ ומכל העולם, ויאפשר לחברים מכל קצוות הארץ וגם לאלו שבחו"ל להתחבר (וירטואלית) ליומיים, לחלוק נסיון מקצועי ולהחשף לחידושים האחרונים בתחום התפתחות הילד בישראל.

במידה והכנס יהיה היברידי: הוא יתקיים בקמפוס אוניברסיטת ת"א (בהתאם למגבלות התקהלות) ושאר המשתתפים יתחברו מרחוק באופן מקוון.

שלחתם אלינו תקצירים מעניינים, ואנו מחכים שתשלחו עוד, אז קדימה – הארכנו את מועד הגשת התקצירים עד ה-30 בספטמבר, 2020 !!

מתוך התקצירים שנקבל מכם, ועד הכנס יבחר את התקצירים המצטיינים ביותר והם יוצגו כקליפ בסגנוון הרצאת TED במליאת הכינוס המקוון.

שאר התקצירים יוצגו כפוסטרים וירטואלים נגישים באתר הכינוס ובאתר העמותה להתפתחות הילד כך שתהייה חשיפה גדולה עוד יותר של התכנים שאתם מעלים.

היכנסו ללינק והזדרזו לשלוח את התקציר שלכם.

המועד אחרון למשלוח תקצירים נדחה וכעת הוא:

30 בספטמבר, 2020

(לא יתקבלו תקצירים אשר יוגשו לאחר מועד זה)

נושאים אשר יוצגו בכנס:

 • מחקר בשיתוק מוחין והפרעות תנועה/ מוגבלות שכלית התפתחותית / קשב ולמידה /אפילפסיה / התנהגות / ואוטיזם.

 • העובר, הילוד הבשל והפג.  

 • הדמיית המוח בלקויות התפתחותיות.

 • אכילה, תזונה ושינה בהתפתחות הילד.

 • הערכות תפקוד ומטרות טיפול, מודל הICF.

 • תפיסת האדם עם המוגבלות, שילוב ונגישות.  

 • הגישה הפליאטיבית.  

 • טיפול ותמיכה במשפחות \ סיכון לאלימות.  

 • חינוך מיוחד.    

 • מעבר (Transition) ורצף מהתפתחות הילד לבגרות עם מוגבלות.

 • חדשנות מיחשוב וטכנולוגיה.  

 • מודלים ניהוליים לעבודה ויישום טלמדיסין.

 • הטיפול במטפל ותמיכה בצוות.  

 • למידה והדרכה בהתפתחות הילד.  

boat2.png
 • הודעה על קבלת התקצירים תישלח למחברים לא יאוחר מ -31 בדצמבר,2020.
   

 • הולכים "על ירוק" - כל התקצירים אשר יתקבלו יופיעו באתר הכנס.
   

 • התקצירים המצטיינים יוצגו במליאת הכינוס כקליפ מקוון - הרצאת TED , שאר התקצירים יוצגו כפוסטר וירטואלי באתר הכינוס ובאתר העמותה.
   

 • שיבוץ התקצירים בתכנית המדעית הסופית מותנה בתשלום דמי חבר לעמותה.
   


 

בברכה,

 

פרופ' חיים בסן, יו"ר הכנס

גב' נאוה גלקופ, יו"ר העמותה הישראלית להתפתחות הילד ושיקומו

וחברי הועדה המארגנת