child-development2021.com
 

תערוכה וחסויות

אנו מזמינים תומכים, נציגי חברות ואירגונים מקצועיים להשתתף ולתרום להצלחת אירוע חשוב זה. במסגרת הכנס תתקיים תערוכה מקצועית אשר תתן לחברות וארגונים הזדמנות מיוחדת לחשיפה.

עלון החסויות יפורסם בקרוב